fbpx

På grunn av enormt press og mye krypskyting på elefantene på 70-tallet, søkte mange elefanter til fredelige Amboseli. De store bestandene med elefanter la skogen ned for fote og siden området ikke er gjerdet, oppstod det også konflikt om vannet mellom elefantene og masaienes behov for å brønne kveget sitt.

I dag er det gjerdet inne “elefantfrie” soner slik at man kan få tilbake den opprinnelige skogen som fantes. Det er innført parkavgifter som går til å lønne masaier i område til å ta vare på elefantene. Det finnes i dag 350 viltvoktere, 35 vaktposter og over 15 biler som patruljerer område. Oppstår det en konflikt mellom masaier og elefanter gjøres alt for å forhandle frem en fredelig løsning. Det hender at elefanter dreper kveg i kamp om vann og i slike tilfeller kan masaiene få kompensasjon for tapet sitt.

Det finnes i dag mer enn 1500 elefanter i Amboseli.

Slik lever masaiene og elefantene side om side i det enorme ekosystemet som Amboseli-Tsavo utgjør.

Les mer om Big Life sitt arbeid i Amboseli- Tsavo  her

DSC_7526

Share This